Pladsen er børnevenlig og uden biler.
Vi råder over hoppeborg, boldbane, sandkasse og forskellige legeredskaber.

For børn
Aben Arthur kommer hver formiddag når klokken nærmer sig 10 og henter børn til børnemøde. Børnemøder er kl. 10.00 i børnepavillonen, her er der sang, bibelhistorie, leg, forskellige aktiviteter og en forfriskning.

For juniorer og teenagere
KI. 10.00 samles juniorerne (fra 4. klasse) i juniorpavillonen. Og teenagerne (fra 7. klasse) i lokale på skolen til bibelarbejde og samtale. Derudover vil der være spændende eftermiddags/aften aktiviteter.

For voksne
Kl. 10.00 er der i kaffeteltet bibeltime efterfulgt af kaffe og samtale.

For hele familien
Hver eftermiddag er der fælles kaffebord, nogle dage vil der være spændende aktiviteter.
Fra kl. 17 er grillen klar til brug for alle, som ønsker at bruge den og alle er velkommen i spisefællesskabet ved kaffeteltet.
Fællesbøn. Hver aften kl. 19.00 til ca. 19.15 er der bedemøde i børnepavillonen
kI. 19.30 samles vi i det store telt til møde, her vil være indslag for børn, sang, tale, efterfulgt af kaffe og eftermøde med sang og vidnesbyrd i kaffeteltet