Bibeltime
Aftenmøde
Lørdag d. 30.
Missionær Mikkel Søtbæk – optagelse mangler
Søndag d. 31.
Gudstjeneste v. pastor Kurt Kristensen, regionsleder, Brøndby strand – ikke optaget
Familiemøde v. Kai Lund, Herlev – ikke optaget
Torsdag d. 4.