I 2019 flytter vi tidspunkt i sommerferien. Det bliver i dagene 26. juli – 2. august 2019.